Het zal je vast niet ontgaan zijn, alle ophef rond het ‘geheime’ PRISM project van de Amerikaanse overheid.
Het is goed dat er meer aandacht voor komt want je online privacy is een belangrijk goed.

Naar aanleiding van vragen van onze klanten willen we op deze manier meer duidelijkheid geven hoe Google omgaat met uw data en publiceren we hier de officiele reactie van Google’s CEO Larry Page als ook het verzoek van Google aan de Amerikaanse overheid om meer gegevens te mogen publiceren over deze verzoeken.
De berichten zijn vertaald maar de originele berichten kun je lezen op het blog van Google

Beste Google gebruikers–

Wellicht bent u op de hoogte van de berichtgevingen in de pers waarin wordt verteld dat sommige internetbedrijven deelnemen aan een geheim Amerikaans overheidsprogramma genaamd PRISM om zo de National Security Agency directe toegang te geven tot onze server. Als Google’s CEO en (Chief Legal Officer) willen we dat u de feiten weet.

Ten eerste, we zijn geen lid van een programma van de Amerikaanse overheid –of enige andere overheid– welke hen direct toegang geeft tot onze servers. Inderdaad, de Amerikaanse overheid heeft geen rechtstreekse verbinding of een ‘achterdeur’ naar de informatie die is opgeslagen in onze datacenters. We hadden tot gisteren nog niet eerder gehoord van een programma genaamd PRISM.

Ten tweede bieden wij gebruikersgegevens alleen aan overheden aan in overeenstemming met de wet. Ons juridische team controleert elke aanvraag en weigert verzoeken wanneer de opgevraagde informatie te breed is of de procedures niet juist gevolgd worden. Pers berichten die suggereren dat Google open toegang verstrekt zijn incorrect. Tot de berichten van deze week hadden we nog nooit gehoord van de brede type verzoeken zoals Verizon deze heeft ontvangen, waarin blijkbaar werd geëist om hen de gespreksgeschiedenis van miljoenen klanten te overhandigen. We waren zeer verrast om te ontdekken dat zulke brede verzoeken bestaan. Elke suggestie dat Google informatie over onze gebruikers hun internet activiteit op een dergelijke schaal openbaar maakt is onjuist.

Tot slot, deze episode bevestigd duidelijk iets waar wij al lang in geloven, er moet een meer transparante aanpak komen. Google heeft hard gewerkt, binnen de grenzen van de huidige wetgeving, om open te zijn over de gegevens verzoeken die wij ontvangen. Wij plaatsen deze informatie in ons Transparantierapport waar mogelijk. En natuurlijk begrijpen we dat de Verenigde Staten en andere regieringen actief moeten ondernemen om de veiligheid te kunnen garanderen, met inbegrip van sommige surveillances. Maar het niveau van geheimhouding rond het de huidige juridische procedures ondermijnt de vrijheiden die wij allen koesteren.

Geplaatst door Larry Page, CEO en David Drummond, Chief Legal Officer

Hieronder staat de brief aan de Amerikaanse overheid:

Geachte procureur-generaal Holder en directeur Mueller,

Google heeft de afgelopen vijftien jaar hard gewerkt om het vertrouwen van onze gebruikers te verdienen. Zo bieden wij encryptie van onze diensten, hebben we de beste beveiligingsengineers van de wereld ingehuurd en hebben we consequent te ruime gegevens verzoeken van regeringen afgewezen.

We hebben altijd duidelijk gemaakt dat wij voldoen aan de geldende wettelijke verzoeken. En vorige week heeft de Director of National Intelligence bevestigd dat providers Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) hebben ontvangen.

Beweringen in de pers dat onze naleving van deze verzoeken gebeurd door een onbelemmerde toegang te geven tot de gegevens van onze gebruikers is simpelweg niet waar. Echter kent de overheid een zogeheten non-disclosure verplichting over het aantal verzoeken die Google ontvangt alsmede het aantal accounts dat onder deze verzoeken valt. Dit wakkert de discussie verder aan

Wij vragen u dan ook om te helpen om het mogelijk te maken voor Google om de geaggregeerde cijfers van de verzoeken met betrekking tot nationale veiligheid, met inbegrip van de FISA verzoeken te mogen publiceren in ons Transparantierapport. Google’s cijfers zouden duidelijk laten zien dat de naleving van deze verzoeken ver beneden de aantallen ligt waarvan de media claimt dat Google deze ontvangt. Google heeft niets te verbergen.

Google waardeert dat u toestemming heeft gegeven voor de recente bekendmaking van de algemene cijfers wat betreft nationale veiligheidsverzoeken. Er hebben zich geen nadelige gevolgen voorgedaan naar aanleiding van de publicatie. Meer bedrijven hebben van u toestemming ontvangen om dit te doen naar aanleiding van Google’s initiatief. Transparantie zal hier ook voor het publieke belang dienen zonder nadelige gevolgen voor de nationale veiligheid.

Dit bericht zal openbaar worden gepubliceerd en we wachten op uw reactie.

David Drummond
Chief Legal Officer

Gelabeld met → 
Deel →